Zakażenia układu moczowego

Częsta choroba wieku dziecięcego. Znamienny bakteriomocz wynosi 105/ 1 ml moczu.

Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia:

Zwiększona kolonizacja okolicy zewnętrznego ujścia cewki moczowej, która może być spowodowana przez:

 • Osłabienie zdolności bakteriobójczej i fagocytarnej komórek wyścielających
 • Zmniejszenie wydzielania IgA
 • Zmiana prawidłowej mikroflory pochwy u dziewczynek pod wpływem antybiotykoterapii
 • Odczyny zapalne okolicy ujścia cewki
 • Stałe zanieczyszczenie stolcem

Ułatwione wnikanie bakterii do pęcherza moczowego czyli

 • Zaburzenia mikcji (zawirowania, prąd wsteczny)
 • Mechaniczne wprowadzenie flory bakteryjnej
 • Zapalenie bakteryjne cewki moczowej
 • Zbyt krótka i szeroka cewka moczowa

Zaburzenia pęcherzowych mechanizmów obronnych:

 • Zaleganie moczu (pęcherz neurogenny, odpływy wsteczne, przeszkody w odpływie moczu, zwężenie cewki)
 • Zwiększenie ciśnienia śródpęcherzowego (przeszkody podpęcherzowe, pęcherz neurogenny)
 • Mechaniczne lub chemiczne drażnienie błon śluzowych
ETIOLOGIA

Escherichia coli, Proteus mirabilia (wytwarzający ureazę stąd alkalizacja moczu)., Pseudomonas aeruginosa, Klebsilella, Enterobacter, Staphylococcus, Enterococcus faecalis.

Grzyby Candida, rzęsistek pochwowy, Chlamydie.

 KLINIKA

Postacie zakażenia układu moczowego u dzieci.

 • Bezobjawowy bakteriomocz
 • Bezobjawowe zakażenie układu moczowego.
 • Zapalenie cewki moczowej
 • Zapalenie pęcherza moczowego: bakteryjne, krwotoczne wirusowe, cystitis cystica
 • Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • Posocznica – urosepsis
 • Wstrząs septyczny
 • Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek: nefropatia refluksowa, zaporowa, samoistna

Objawy: bakteriomocz, ropomocz, parcia bolesne, pieczenie, krwinkomocz, krwiomocz, bóle brzucha, gorączka, ubytek masy ciała, niechęć do ssania, zmiana usposobienia, objawy dysuryczne.

Diagnostyka

 • Wywiad
 • Badanie przedmiotowe
 • Badania laboratoryjne: mocz analiza, liczba Addisa, posiew moczu i antybiogram,
 • Usg układu moczowego zawsze przy podejrzeniu zakażenia
 • Uretocystografia mikcyjna
 • Scyntygrafia nerek – funkcja
 • Urografia – nieprawidłowości anatomiczne, kamica
 • Cystoskopia
 • Badania urodynamiczne
 LECZENIE

Cele: wyjałowić, usunąć przyczynę, zapobieganie nawrotom choroby.