Różyczka

Wirusowa choroba, zakaźna, wysypkowa. Okres wylęgania wynosi 14-21 dni, zwykle 16-18 dni. Wirus wydala się do 7 dni przed wystąpieniem wysypki i utrzymuje się do 14 dni po wystąpieniu.

Przebieg kliniczny: W okresie prodromalnym może wystąpić lekka biegunka i nieżyt nosa, ból gardła, oczu, głowy. Zasadniczym objawem choroby jest delikatna wysypka grudkowo-plamista, różowa, występująca najpierw na twarzy, a następnie w ciągu jednej doby na skórze całego ciała. Ustępuje bez przebarwień. Jedynym z głównych objawów jest również powiększenie węzłów chłonnych potylicznych. Powikłania to zapalenia stawów, małopłytkowość, zapalenie mózgu.

Rozpoznanie: immunologiczne

Embriopatia różyczkowa:

Narząd

Objawy

Ogólne Wewnątrzmaciczne zahamowanie rozwoju, opóźnienie rozwoju w życiu pozapłodowym, poronienie
Układ sercowo – naczyniowy Przetrwały przewód tętniczy, uszkodzenie i zwężenie tętnic, wady przegrody międzykomorowej, tetralogia Fallota, zapalenie mięśnia sercowego u noworodka
Słuch i mowa Głuchota sensoryczna, zaburzenia mowy, autyzm
Narząd wzroku Zaćma wrodzona (najczęściej obustronna), retinopatie barwnikowe, zmętnienie rogówki, jaskra, niedorozwój tęczówki
Inne Hepatomegalia, splenomegalia, zapalenie wątroby z żółtaczką, osteopatia, śródmiąższowe zapalenie płuc, małopłytkowość i plamica, niedokrwistość, długotrwała wysypka różyczko podobna, adenopatia, niedorozwój grasicy, hipogammaglobulinemia, cukrzyca typu III, niedobór hormonu wzrostu