Przyczyny duszności u dzieci

Utrudnione oddychanie to każde zaburzenie oddechu różniące się od stanu prawidłowego, każdy wyraz niewydolności oddechowej wywołanej różnymi przyczynami. Duszność jest objawem obiektywnym i subiektywnym.

Objawy obiektywne:
 1. Odchylenia czynności oddechowej w zakresie częstości, głębokości i rytmu;
 • tachypnoe, bradypnoe
 • hiperwentylacja, hipowentylacja
 • oddech stękający
 • oddech o typie łapania powietrza
 • oddechy patologiczne typu Kusmaula, Biota, Cheyne-Stokesa,
 1. szmery dodatkowe powodowane przez prąd powietrza (np. świst) ,
 2. patologiczne ruchy klatki piersiowej lub brzucha,
 3. patologiczna czynność serca,
 4. zmiana zabarwienia skóry i błon śluzowych – sinica lub tlenek węgla,
 5. objawy zaburzenia koordynacji układu autonomicznego,
 6. kaszel,
 7. zmiany głosu i mowy.
Objawy psychiczne
 • wygląd, zachowanie, wypowiedzi
 • odczucia ucisku i ściskania,
 • odczucie przymusu aby oddychać głębiej i szybciej
Ostra niedrożność

Wygląd: szeroko otwarte oczy, nieruchomo utkwione spojrzenie, rozwarte nozdrza, półotwarte usta, twarz przekrwiona pokryta kroplami potu, wzmożone napięcie mięśni szyi. Klatka piersiowa porusza się intensywnie przy wdechu jaki i przy wydechu barki nieruchome, w przypadku wyczerpania się sił dziecka dochodzi do ograniczenia głębokości oddechów, rysy twarzy rozluźniają się. Dzieci ze stadium zmęczenia popadają w śpiączkę ostatnim widocznym objawem jest poruszanie skrzydełek nosa.

Przyczyny:

 1. Zaburzenia w obrębie nosa:
 • zarośnięcie nozdrzy tylnych (noworodki)
 • przepuklina oponowa lub opon mózgowych i mózgu (noworodki)
 • ostry nieżyt nosa z zapaleniem zatok lub bez
 • błonicze zapalenie błony śluzowej nosa – naczynioruchowy (alergiczny) nieżyt nosa
 • ciała obce w nosie
 • guzy tylnych nozdrzy i górnego gardła
 1. Zaburzenia drożności w obrębie jamy nosowo-gardłowej i gardła
 • wyrośla adenoildalne, powiększenie migdałków
 • ropień pozagardłowy, okołomigdałkowy
 • Zespół Pierre-Robin
 • oparzenia kwasami ługami, gorący płynem
 • obrzęk Quinckiego lub obrzęk na skutek ukąszenia przez owady
 1. Krtań, tchawica, oskrzela
 • zmiany zapalne podgłośniowe i nagłośniowe, zespół dławca
 • LTB
 • ostre zapalenie oskrzeli
 • zapalenie oskrzelików
 • astma oskrzelowa
 • krztusiec
 1. Niezapalne obrzmienie błony śluzowej dróg oddechowych
 • po odsysaniu intensywnym
 • po intubacji
 • wdychanie trujących gazów
 • ukąszenia owadów, uczulenia
 • urazy zewnętrzne krtani
 • nerczyca
 • porażeniem wstecznego (porażenie strun głosowych), porażenie n. błędnego
 • kurczowe zwężenie w obrębie krtani tężyczkowe
 • ostra postępująca dziecięca postać choroby Gauchera
 • nowotwory krtani
 • CIAŁA OBCE (cała gama: od koralików, klocków do nasion fasoli cukierków-Tic Tac, landrynek itp.)
 • obrzmienie z zewnątrz i ucisk – odma śródpiersia
 1. Choroby miąższu płucnego
 • zapalenia płuc
 • wady wrodzone
 • odma
 • wysięki opłucnowe zapalne i niezapalne
 1. Klatka piersiowa – urazy
 2. Uszkodzenia układ przewodzącego i mięśniowego – miastenia, SM
 3. Choroby serca, niewydolność krążenia – zapalenia mięśnia sercowego, bloki serca, choroby osierdzia, wady wrodzone
 4. Zatrucia tlenek węgla, azotany, azotyny
 5. Alkohol, barbiturany, narkotyki atropina, chloramfenikol
 6. Stany zapalne OUN zapalenie opon, mózgu, DIC, tętniak, obrzęk mózgu.