Przewlekłe biegunki

Biegunka jest to stan, gdy chory oddaje w ciągu 24 godzin więcej niż 3 luźne stolce, bądź nawet i stolec, ale zawierający krew, śluz lub ropę (WHO).Za przewlekającą się biegunkę należy uważać sytuację, w której nieprawidłowe wypróżnienia utrzymują się dłużej niż 10 dni. Stolce mogą zawierać składniki świadczące o przewlekłym stanie zapalnym (śluz, ropa, krew) – jednakże bardziej charakterystyczną cechą biegunki przewlekłej jest obecność w wypróżnieniach nadmiernej ilości produktu źle wchłoniętego.

Etiologia: Czynniki zewnętrzne
 • Przewlekłe zakażenia bakteryjne: z grupy Salmonella, Klebsiella, czerwonka bakteryjna (Shigella sonneil) zakażenie pałeczką Yersinia.
 • Inwazje pasożytnicze: Lamblioza
 • Infekcje wirusowe: Rotawirus niszczący nabłonek dwunastnicy, podobna reakcja po szczepieniu przeciw polio.
 • Wpływ czynników jatrogennych: stosowana antybiotykoterapia – neomycyna stosowana doustnie, ampicylina, tetracykliny.
 • Nietolerancje pokarmowe: celiakia, białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy (biegunka fermantacyjna)
 • Wtórne enzymopatie: kwskiorkor, brak białek w przewlekłych zaburzeniach odżywiania.
Czynniki zależne od nieprawidłowości ustroju:
 • Wady dziedziczne lub wrodzone przewodu pokarmowego: nieprawidłowości anatomiczne: skręt żołądka, marskość torbielowata trzustki w następstwie mukowiscydozy, wrodzona niedrożność dróg żółciowych, atrezja dwunastnicy, wady funkcji komórek (nieprawidłowe wydzielanie śluzu w mukowiscydozie, nadmierna przepuszczalność błony komórkowej w celiakii), wady szlaków metabolicznych (zaburzenia transportu glukozy i galaktozy, tłuszczy, aminokwasów, sodu , cynku, magnezu, chloru) enzymopatie jelitowe(brak lipazy, amylazy, laktazy sacharazy i maltazy).
 • Zaburzenia regulacji nerwowej, bądź hormonalnej (nowotwór produkujący VIP – zespół wodnistej biegunki)
 • Nieprawidłowe reakcje odpornościowe np. colitis ulcerosa
 • Nieprawidłowy sposób karmienia: przekarmianie, długotrwałe diety niedoborowe np. dieta beztłuszczowa, dieta bezbiałkowa u dzieci ze skazą wysiękową
Najczęstsze choroby biegunkowe przewlekłe:
 • Martwicze zapalenie jelit u noworodków
 • Biegunka przedłużająca się (diarrhea protracta)
 • Wrodzona biegunka chlorowa – ciężka wada wrodzona warunkująca nadmierną utratę chloru poprzez nabłonek jelitowy i nerkowy co w następstwie powoduje hipernatremię i alkalozę uszkadzające CUN
 • Niewydolność trzustki w mukowiscydozie brak trawienia tłuszczy należy substytucyjnie stosować preparaty trzustki z dodatkiem tłuszczy nienasyconych
 • Biegunki fermantacyjne – deficyt laktazy, sacharazy. Wzdęcia biegunki z obfitą pianą.
 • Alergia na białka mleka krowiego: Objawy skórne, płucne, wymioty, wzdęcia, niepokój, niechęć do przyjmowania posiłków mlecznych. Wtórne objawy niedokrwistości z cechami niedoboru żelaza, hipoalbuminemia z obrzękami, zaburzenia złego wchłaniania.
 • Wtórne zespoły złego wchłaniania: infekcje, alergie na białko, leczenie antybiotykami, cytostatykami.
 • Celiakia: zanik śluzówki górnych partii jelita cienkiego spowodowany działaniem glutenów (gliadyny) , defekt błony komórkowej enterocytów warunkujących ich zwiększoną przepuszczalność w stosunku do glutenów (pszenica, żyto, jęczmień, owies). Obraz kliniczny to występowanie obfitych, niestrawionych, półpłynnych stolców, zawierających dużo tłuszczy, zahamowanie przyrostu masy ciała i wzrostu, duży obwisły brzuch, zmiana usposobienia dziecka (encephalopatia glutenozależna)
Leczenie:
 • Przyczynowe polegające na zwalczeniu czynnika infekcyjnego, zwalczaniu zarobaczenia, wyeliminowaniu z diety czynnika szkodliwego
 • Leczenie dietetyczne
 • Leczenie substytucyjne
 • Leczenie bodźcujące
 • Leczenie chirurgiczne