Leczenie astmy u dzieci

Leczenie Astmy

Astma łagodna 1o:
 • Krótko działające b 2– mimetyki:

Berotec (fenoterol hydrobromide)
Salbutamol (salbutamol)
Astmopent (orciprenaline sulfate)

 • kromoglikan sodu [przed wysiłkiem lub ekspozycją na alergen]:

Cropoz (sodium cromoglicate)

Objawy kliniczne przed leczeniem:

 • sporadyczne objawy krótkotrwałe rzadziej niż 1-2 razy w tygodniu
 • objawy nocne rzadziej niż 2-3 razy w miesiącu
 • okres między zaostrzeniami bezobjawowy
 • PEF lub FEV1 >80% wartości należnej, zmienność < 20%

PEF – szczytowy przepływ natężonego wydechuFEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa.

Astma umiarkowana 2o:
 • Lek przeciwzapalny w inhalacji codziennej; początkowo wziewny steroid 200-500 ug lub kromoglikan albo nedokromil (u dzieci początek z kromoglikanem) jeżeli to konieczne, należy zwiększyć dawkę steroidu wziewnego do 400-750 ug (lub zwłaszcza przy objawach astmy nocnej przejść do Stopnia 3 z bronchodilatatorem długo działającym):

Budesonid mite, forte (budesonide)
Beclocort mite, forte (beclomethasone dipropionate)

 • krótko działający b 2– mimetyk nie przekraczając 3-4 dawek dziennie:

Berotec (fenoterol hydrobromide)
Salbutamol (salbutamol)
Astmopent (orciprenaline sulfate) 

Objawy kliniczne przed leczeniem:

 • napady > 1-2 w tygodniu
 • zaostrzenia mogą zaburzyć aktywność i sen
 • objawy nocne > 2 razy w miesiącu
 • objawy przewlekłe wymagające krótko działających b 2– mimetyków prawie codziennie
 • PEF lub FEV1 80-60% wartości należnej, zmienność 20-30%.
Astma umiarkowana 3o
 • Wziewne steroidy codziennie w dawce 800-1000 ug ( > 1000 ug pod kierunkiem specjalisty):

Budesonid mite, forte (budesonide)
Beclocort mite, forte (beclomethasone dipropionate)

 • Teofilina o przedłużonym działaniu:

Theophyllinum 300, 500 prolongatum (theophyllinum anhydricum)

 • doustny b 2– mimetyk lub b 2– mimetyk o przedłużonym działaniu
 • leki wziewne antycholinergiczne:

Atrovent (ipratropium bromide)
Berodual (ipratropium bromide, fenoterol hydrobromide)

 • krótko działający b 2– mimetyk nie przekraczając 3-4 dawek dziennie:

Berotec (fenoterol hydrobromide)
Salbutamol (salbutamol)
Astmopent (orciprenaline sulfate)

Objawy kliniczne jak w 2 stopniu

Astma cieżka 4o
 • Wziewne steroidy w dawce 800-1000 ug ( >1000ug pod kierunkiem specjalisty):

Budesonid mite, forte (budesonide)
Beclocort mite, forte (beclomethasone dipropionate)

 • teofilina o przedłużonym działaniu:

Theophyllinum 300, 500 prolongatum (theophyllinum anhydricum)

 • i/lub b 2– mimetyk doustnie lub b 2– mimetyk o przedłużonym działaniu zwłaszcza dla astmy nocnej z lub bez
 • krótkodziłającym b 2– mimetykiem:

Berotec (fenoterol hydrobromide)
Salbutamol (salbutamol)
Astmopent (orciprenaline sulfate)

 • leki wziewne antycholinergiczne:

Atrovent (ipratropium bromide)
Berodual (ipratropium bromide, fenoterol hydrobromide)

 • doustne steroidy dawkowanie naprzemienne, codzienne oraz
 • krótko działający b 2– mimetyk nie przekraczając 3-4 dawek dziennie:

Berotec (fenoterol hydrobromide)
Salbutamol (salbutamol)
Astmopent (orciprenaline sulfate)

Objawy kliniczne przed leczeniem

 • częste zaostrzenia
 • objawy ciągłe
 • częste nocne objawy astmy
 • aktywność fizyczna ograniczona przez astmę
 • PEF lub FEV1 < lub = 60% wartości należnej, zmienność >30
STOPIEŃ W DÓŁ

po opanowaniu objawów choroby gdy poprawa utrzymuje się przez tygodnie a nawet miesiące należy zmniejszyć intensywność leczenia i przejść na stopień niższy, pozwoli to na kontynuację leczenia, umożliwiającą kontrolę przebiegu choroby należy pouczyć pacjenta o możliwości pogorszenia się przebiegu choroby i konieczności podjęcia wtedy odpowiedniego postępowania.

STOPIEŃ W GÓRĘ

dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne a istnieje pewność, że pacjent wykonuje zalecenia lekarza, jeżeli PEF < 60% wartości należnej lub maksymalnej jest wskazane przejście do następnego etapu leczenia.Należy rozważyć podanie steroidów systemowych