Kryteria oceny EKG u dzieci

Załamki: P, Q, R, S, T, U

Q i S – załamki ujemne

Odcinki: PQ, ST, TP – nie obejmują załamków

Odstępy: PQ, QT – odcinek + sąsiedni załamek

 •  Załamek P – depolaryzacja przedsionków

ujemny w aVR

czas trwania 0,04 – 0,08 sek.

wysokość do 3 mm u noworodków

do 2,5 mm w każdym innym wieku

 • Odcinek PQ – czas przewodzenia bodźca do włókien Purkinjego

czas trwania 0,04 – 0,1 sek.

 •  Odstęp PQ – depolaryzacja przedsionków + przewodzenie bodźca

od początku P do załamka Q

czas trwania 0,08 – 0,18 sek.

 •  Zespół QRS – depolaryzacja komór

czas trwania 0,04 – 0,08 sek. do lat 3

0,04 – 0,09 sek. u starszych dzieci

wysokość powyżej 5 mm QRS

poniżej 5 mm QRS

 •  Zespół QS – brak załamka R

w aVR u dzieci – fizjologia

u dorosłych – podejrzenie zawału

 •  Załamek Q

czas trwania poniżej 0,015 sek.

wysokość poniżej 5 mm w V5, V6

poniżej 4 mm w II, III , aVF

poniżej 3 mm w I

poniżej 2 mm w aVL

nie powinno go być w V1, V2

 • Załamek R i S zmieniają się z wiekiem dziecka

wysokość R poniżej 20 mm w V1 V6 u noworodków

poniżej 20 mm w V1 poniżej 40 mm w V5V6 u niemowląt

RV5 + SV1 mniejsze od 45 mm

u dzieci starszych – RV5 poniżej 40 mm

R/S wV1mniejsze od 1,0 !!!

RV5 + SV1 mniejsze od 50 mm

 •  Odcinek ST – repolaryzacja powolna

powinien być w linii izoelektrycznej: max uniesienie 2 mm w V1 – V5

wyjątkowo w V2 do wysokości 4 mm

obniżenie do 1 mm

 •  Załamek T – repolaryzacja szybka

wysokość do 7 mm w odprowadzeniach kończynowych

do 10 mm w odprowadzeniach przedsercowych

zwykle załamek dodatni

może być ujemny w V1 – V4

w V1 jest dodatni od 0 do 3 doby życia

później jest ujemny do 12 – 15 roku życia

następnie dodatni ( jeżeli jest inaczej rozważyć przerost KP)

 • Załamek U u dzieci występuje rzadko i jest bez znaczenia do wysokości 3 mm

Odstęp QTc = skorygowany QT

QTc =

QTc – mniejsze od 0,44’’ – norma

QTc – pomiędzy 0,44’’ obserwacja

QTc – powyżej 0,48’’ kardiolog !!!!!

 •  Zespół wydłużonego QT

omdlenia

drgawki – często kilkuletnie leczenie EPI

Opis krzywej EKG powinien zawierać
 1. Określenie rytmu serca
 2. Określenie miarowości serca
 3. Określenie częstości skurczów na 1 min.

przy przesuwie taśmy 25 mm/sek
przy przesuwie taśmy 50 mm/sek

 1. Określenie osi elektrycznej serca
 2. Opis poszczególnych załamków, odstępów, odcinków
 3. Określenie czasu aktywacji komór = VAT

VAT = w V1 – V2 poniżej 0,035 sek.

w V5 – V6 poniżej 0,045 sek.

 1. Określenie QTc
 2. Każdy zapis powinien zawierać:
 • wiek dziecka
 • sposób wykonania EKG – spoczynkowe, wysiłkowe, polekowe itd.
 • szybkość przesuwu taśmy podczas badania
 • podsumowanie opisu EKG – czy morfologia zapisu jest w normie dla wieku

tylko w 3 rozpoznaniach zapis EKG jest rozpoznaniem klinicznym: !!!

 • częstoskurcz nadkomorowy
 • zespół WPW
 • blok przedsionkowo – komorowy

w innych rozpoznaniach zapis EKG: świadczy, przemawia, może budzić podejrzenia….