VI. Manipulacje antropologiczne (eugenika pozytywna)

Opracowano na podstawie artykułu O. Jacka Salija: „Moralne aspekty klonowania człowieka” w: W życiu i smierci. Praca pod red. ks. Marka Skierkowskiego, Łomża 2001, s.27-40 oraz wykładów Ks.dr Andrzeja Miałchowskiego (Łomża WSD) nt. „Czy wolno hodować ludzi na części zamienne”; „Aspekt prawny klonowania”.

Spis treści

Wprowadzenie

Ogromne zainteresowanie, a równocześnie przejawy niepokoju jakie wzbudziła współczesna genetyka mają swoje źródło nie tyle w perspektywach penetracji tajemnicy biologicznego stawania się człowieka, co raczej w możliwościach zastosowania jej osiągnięć przez eugenikę pozytywną. Dlatego należy zwrócić uwagę na jej cele i środki.

Podstawowym celem jest wizja przyszłego stanu ludzkości, która polega na stworzenie doskonałego społeczeństwa. Charakteryzować się ono będzie udoskonaloną maksymalnie pulą genetyczna ludzkości, racjonalną organizacją społeczeństwa opartą na naukowych metodach socjotechnicznych, planowym sterowaniem procesami społecznego rozwoju, a wreszcie optymalną strukturą społeczną. Społeczeństwo zostanie utworzone z wyselekcjonowanych drogą genetycznego doboru elitarnych grup genialnych znakomitości i wybitnych fachowców reprezentujących wszystkie dziedziny życia zbiorowego, od gwiazd sportowych poczynając a kończąc na ekspertach nauki i sztuki. Obok nich egzystować jednak będą sztucznie produkowane kategorie istot ludzkich przeznaczonych do spełniania służebnych funkcji społecznych, a także ekipy jednostek o specjalnych własnościach, np. odpornych na promieniowanie lub nie wymagających relaksu i snu, aby mogły wykonywać odpowiednie zadania, np. odbywać loty kosmiczne.

“Środki”, o które w tym wypadku chodzi, obejmują określone techniki inżynierii genetycznej. Do nich zaliczyć należy trojakiego rodzaju manipulacje: sztuczne zapłodnienie pozaustrojowe, sztuczna inseminacja, klonowanie. Gdy chodzi o dwa pierwsze rodzaje manipulacji trudno jest wyznaczyć granicę dzielącą eugenikę pozytywna i negatywną, ponieważ nie wiadomo, czy maja one służyć terapeutycznym, socjotwórczym, czy też jeszcze innym celom. Środkiem na wskroś właściwym eugenice pozytywnej okazuje się ostatecznie tylko technika klonowania. Sami zresztą eugenicy wiążą największe nadzieje na urzeczywistnienie swoich planów z pracami nad rozwojem tej właśnie techniki.

Spis treści