Bioetyka

Opracowano na podstawie artykułu O. Jacka Salija: „Moralne aspekty klonowania człowieka” w: W życiu i smierci. Praca pod red. ks. Marka Skierkowskiego, Łomża 2001, s.27-40 oraz wykładów Ks.dr Andrzeja Miałchowskiego (Łomża WSD) nt. „Czy wolno hodować ludzi na części zamienne”; „Aspekt prawny klonowania”.


WOKÓŁ PROBLEMÓW BIOETYKI

Index tematów:

WYZWANIA MORALNE PRZEŁOMU TYSIĄCLECI DLA BIOETYKI

DEFINICJA BIOETYKI

GENETYKA W POLU MORALNOŚCI

EUGENIKA SZCZEGÓŁOWA

MANIPULACJE INSTRUMENTALNE

MANIPULACJE ANTROPOLOGICZNE (EUGENIKA POZYTYWNA)

MORALNE ASPEKTY KLONOWANIA

 • technika klonowania
 • rodzaje kolonowania
 • przegląd argumentów za i przeciw klonowaniu
  • teologiczny
  • ogólnobiologiczny
  • przeciwstawienie tego co naturalne, temu co sztuczne
  • argumenty techniczne
  • argumenty psychologiczno- moralne
  • poszukiwanie metodą prób i błędów
  • decyzje uczonych genetyków
  • Embrion materiałem genetycznym
  • osoba nie może stać się środkiem do celu
 • klonowanie produkcyjne, zwane „terapeutycznym”
 • aspekt prawny klonowania

pixabay.com