Test AUDIT

Kwestionariusz AUDIT

Pamietaj:

 • dokładnie odczytaj kolejne pytania
 • uważnie zanotuj odpowiedzi pacjenta
 • w pierwszej kolejności zastosuj wywiad alkoholowy AUDIT
 • Rozpocznij zadawanie pytań od słów: Zamierzam teraz zadać Panu/Pani kilka pytań dotyczących Pana/Pani kontaktów z alkoholem w okresie ostatniego roku.
 • Wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciem napoje alkoholowe,posłuż sie przykładami.
 • Wyjaśnij co to jest porcja standardowa (1 porcja to 25 ml 40% wódki, lub ekwiwalent innego napoju alkoholowego)
 • Zanotuj liczbę punktów

1. Jak czesto pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?

 • (0) nigdy
 • (1) raz w miesiącu lub rzadziej
 • (2) dwa do czterech razy w miesiącu
 • (3) dwa lub trzy razy w tygodniu
 • (4) cztery lub wiecęj razy w tygodniu

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypija Pan/Pani w dniu, w którym Pan/Pani pije?

 • (0) 1-2 porcje
 • (1) 3-4 porcje
 • (2) 5-6 porcji
 • (3) 7-9 porcji
 • (4) 10 lub więcej porcji

3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej porcji alkoholu podczas jednego dnia?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
 • (2) około raz w miesiącu
 • (3) około raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
 • (2) około jeden raz w miesiącu
 • (3) około 1 raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś niewłaściwego, co naruszyło przyjęte w Pana/Pani środowisku normy postępowania?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
 • (2) około raz w miesiącu
 • (3) około raz w tygodniu
 • (4) codzienie lub prawie codziennie

6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
 • (2) około raz w miesiącu
 • (3) około raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

7. Jak często w ostatnim roku miał Pan/Pani poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
 • (2) około raz w miesiącu
 • (3) około raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani przypomnieć sobie, co zdarzyło sie poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?

 • (0) nigdy
 • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiacu
 • (2) około raz w miesiacu
 • (3) około raz w tygodniu
 • (4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani picia?

 • (0) nie
 • (2) tak, ale nie w ostatnim roku
 • (3) tak, w ostatnim roku

10. Czy ktoś z rodziny, lekarzy lub innych pracowników słuzby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo sugerował jego ograniczenie?

 • (0) nie
 • (2) tak, ale nie w ostatnim roku
 • (3) tak, w ostatnim roku

SUMA PUNKTÓW = JEŚLI JEST WIEKSZA OD 8 to należy pouczyć (zobacz inne informacje: rodzina, dzieci, terapia) pacjenta o zagrożeniach, Jesli wieksza od 13 niech sie zajmie pacjentem specjalista z poradni p-alkoholowej.

Test Audit jest przygotowany przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych