Terapia

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – STRONA GŁÓWNA

Specjalistyczna terapia uzależnień

Uzależnienie jest chorobą, która uszkadza cztery podstawowe sfery życia – fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową. Dlatego w procesie terapii pacjenci muszą pracować nad czterema głównymi zadaniami.

W zdecydowanej większości przydpadków, bez fachowej pomocy osoba uzależniona nie potrafi się uratować. Nie oznacza to jednak, że powinna być zwolniona od odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jeżeli ktoś po pijanemu narusza prawo, zasady moralne, krzywdzi innych i powoduje straty materialne, powinien za to ponosić odpowiedzialność, tak jak wszyscy ludzie.

Trzeba uzdrowić organizm – Konieczne jest nie tylko odtrucie organizmu, ale takż leczenie różnego rodzaju schorzeń spowodowanych chronicznym zatruciem, niedożywieniem, deficytem witamin i innych substancji potrzebnych dla zdrowia i niszczonych przez alkohol.

Konieczne są zmiany psychologiczne – Osoby uzależnione uczą się rozumienia siebie, swojego życia i swojej choroby i swojej choroby, porządkują swoje życie uczuciowe i uczą się konstruktywnych sposobów zaspokajania swych potrzeb, uczą się pozytywnego stosunku do samego siebie oraz umiejetęości potrzebnych do trzeźwego życia.

Trzeba naprawić kontakty z innymi ludźmi – Pacjenci przygotowują się do odbudowy swych związków z bliskimi osobami, niszczonych przez poprzednie lata, oraz wywiązywania się z zaniedbanych zadań społecznych i zawodowych.

Konieczna jest przemiana duchowa – Trzeźwiejący alkoholicy odkrywają podstawowe wartości, które poprzednio lekceważyli i niszczyli, oraz starają się znajdować w swoim nowym życiu miejsce na realizację tych wartości, odkrywają i akceptują obecność Boga w swoim życiu.

Gdzie szukać pomocy?

  • Placówki leczenia odwykowego prowadzą specjalistyczną terapię uzależnień. Adresy tych placówek znajdują się w każdej wojewódzkiej przychodni odwykowej i w przychodni rejonowej.
  • W całym kraju działa ponad 800 grup Anonimowych Alkoholików (AA). Spis adresowy grup AA dostępny jest oprócz placówek odwykowych w Sekretariacie Służby Krajowej AA ul. Energetyka 3/1 62-510 Konin tel. 42-47-63.
  • Działa też ponad 300 klubów abstynenta.
  • Dla rodzin osób chorych na alkoholizm są bardzo przydatne grupy Al-Anon (przy grupach AA).

JEDYNY SPOSÓB NA URATOWANIE ŻYCIA ALKOHOLIKA TO ABSTYNENCJA I NAUKA ZAPOBIEGANIA