Sprawozdanie

Sprawozdanie z przeprowadzonych ankiet dotyczących szkolenia lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie metod wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec przypadków nadużywania alkoholu przez pacjentów – w oparciu o program AUDIT. Ankieta składała się z 7 pytań oraz z części gdzie można wpisać swoje własne uwagi. Ogółem przeprowadzono 55 ankiet. Skala: 1- ocena najgorsza; 5- ocena najlepsza.

Analiza wyników ankiety:

1. Jak ocenia Pani/Pan dr test AUDIT w skali od 1 do 5:

ocena

ilość osób udzielających daną ocenę

odnośny procent

1

1

2%

2

3

5,5%

3

10

18%

4

15

27%

5

17

31%

16,5% ankietowanych nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

2. Czy bedzie Pani/ Pan dr stosować test AUDIT w swojej praktyce?

ocena

ilość osób udzielających daną ocenę

odnośny procent

tak

13

23,5%

nie

3

5,5%

czasem

38

69%

2% ankietowanych nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

3. Czy poleci Pani/pan dr tą metodę wykrywania problemów alkoholowych swoim koleżankom, kolegom pracujących w POZ.

ocena

ilość osób udzielających daną ocenę

odnośny procent

tak

49

89%

nie

5

9%

2% ankietowanych nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

4. Czy test AUDIT uważa Pani/Pan dr za pomocny w codziennej praktyce lekarskiej?

ocena

ilość osób udzielających daną ocenę

odnośny procent

tak

47

85,5%

nie

6

11%

3,5% ankietowanych nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

5. Czy spotkanie dzisiejsze było dla państwa interesujące skala od 1-5.

ocena

ilość osób udzielających daną ocenę

odnośny procent

1

0

0

2

7

12,5%

3

13

23,5%

4

16

29%

5

18

32,5%

2,5% ankietowanych nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

6. Jaka jest państwa ocena wykładu dr Mellibrudy skala od 1-5.

ocena

ilość osób udzielających daną ocenę

odnośny procent

1

0

0%

2

4

7%

3

8

14,5%

4

15

27%

5

28

51%

0,5% ankietowanych nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

7. Co by państwo chcieli zmienia jeśli chodzi o merytoryke spotkania?

Ankietowani zadali następujące pytania lub podali sugestie (pojedyncze pytania, sugestie):

 • więcej informacji na temat metod leczenia
 • więcej informacji na temat ostrych zatruć
 • poszerzyć o kontakt z osobą bezpośrednio zajmującą się osobami z problemem alkoholowych
 • jakie są działania administracyjne?
 • stworzyć takie szkolenie w ramach PTL
 • więcej informacji jak pomagać rodzicom
 • uatrakcyjnić wykład
 • rozszerzyć test o kulturę, prace zawodową, hobby
 • więcej pomocy naukowych
 • podać konkretne zalecenia i uwagi dotyczące wykrywania wczesnego etapu szkodliwego picia

8. Pojedyncze uwagi ankietowanych:

 • szkolenia w szkołach
 • szkolić personel średni w POZ i lecznictwie zamkniętym
 • problem dotyczy tylko lekarzy psychiatrów
 • szkolić na terenie ZOZ
 • brak możliwości pracy z alkoholikami
 • wykład dr Mellibrudy pokazać w szkołach
 • tylko dla lekarzy którzy zajmują się tym problemem
 • problem może rozwiązać lekarz rodzinny
 • rozdawać test AUDIT w poczekalniach dla pacjentów
 • jedyna możliwość rozwiązania problemu to działania administracyjne – czyli Rząd RP
 • rozwijać sieć Poradni Al-Anon
 • zwiększenie opieki socjalnej zwiększa odsetek pijących
 • lekarze POZ maja bardzo niewielki wpływ na złą sytuacje.

Opracował lek. med. Krzysztof Marchewka Tarnobrzeg.

Grudzień 1996