Rodzina

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – STRONA GŁÓWNA

Uzależnienie zagraża całej rodzinie

Małżonkowie i dzieci osoby uzależnionej albo rozpaczliwie próbują powstrzymać jej picie albo rezygnują z nadziei na lepsze życie. Powstaje współuzależnienie czyli głębokie uwikłanie w chorobę alkoholową małżonka lub rodzica.

Współuzależnienie obejmuje często:

 • poczucie konieczności kontrolowania postępowania i odciągania od alkoholu oraz odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie,
 • próby ochraniania przed konsekwencjam picia oraz gotowość do poświęcenia siebie,
 • „huśtawkę emocjonalną” i naiwną wiarę w przyrzeczenia poprawy, poczucie skrzywdzenia,
 • próby dominacji i przejmowania wszystkich obowiązków związanych z domem

Nie próbuj samodzielnie wyleczyć alkoholika – spróbuj inaczej:

 • Nie karać, nie grozić.
 • Nie ukrywać butelek, nie wylewać alkoholu.
 • Nie brać odpowiedzialności za alkoholika.
 • Nie osłaniać alkoholika, nie ukrywać szkód i wybryków.
 • Nie pić alkoholu razem z alkoholikiem.
 • Nie domagać się inie akceptować nierealistycznych obietnic dotyczących zaprzestania lub ograniczenia picia.
 • Nie posługiwać się dziećmi do wywierania wpływu na alkoholika

Jak rodzina może sobie pomóc?

 • Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy – tak! To jest choroba, nie ma co się oszukiwać, można to jasno i zdecydowanie powiedzieć osobie uzależnionej, nalegać by skorzystała z leczenia odwykowego, nie leczyć samemu.
 • Zrozumieć swoje uczucia – uświadomienie sobie gniewu, poczucia krzywdy, rozpaczy, smutku pomaga w uwolnieniu się z pułapki.
 • Dobrze traktować siebie – alkoholicy często próbują obwiniać innych za swoje problemy.
 • Dbać o bliskie związki – pielęgnować kontakty z ludźmi, nie zamykać się w kręgu swojego nieszczęścia.
  korzystać z wszelkiej dostępnej pomocy – polskie prawo zabrania bicia, poniżania i maltretowania.
 • Masz prawo bronić się i prosić o ochronę – masz prawo wycofać się z miejsca, które niszczy i ratować siebie.