Kliniczne Narzędzie Przesiewowe

Doznane urazy fizyczne

1. Czy doznał Pan/Pani urazów głowy po 18 r. ż ?

 • (3) TAK
 • (0) NIE

2. Czy miał Pan/Pani jakieś złamania kości po 18 r.ż. ?

 • (3) TAK
 • (0) NIE

Badanie kliniczne

3. Zaczerwienienie spojówek

 • (0) nie stwierdza się
 • (1) słabo nasilone
 • (2) średnio nasilone
 • (3) znacznie nasilone

4. Odbiegające od normy unaczynienie skóry

 • (0) nie stwierdza się
 • (1) słabo nasilone
 • (2) średnio nasilone
 • (3) znacznie nasilone

5. Drżenie rąk

 • (0) nie stwierdza się
 • (1) słabo nasilone
 • (2) średnio nasilone
 • (3) znacznie nasilone

6. Drżenie języka

 • (0) nie stwierdza się
 • (1) słabo nasilone
 • (2) średnio nasilone
 • (3) znacznie nasilone

7. Powiększenie wątroby

 • (0) nie stwierdza się
 • (1) nieznaczne
 • (2) wyraźne
 • (3) znacznego stopnia

8. Wartość GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydazy) – to badanie jest wskazane chociaż nie jest konieczne.

 • (0) poniżej średniej wartości normy (w zależności od norm laboratorium, najczęściej poniżej 30 JU/l)
 • (1) powyżej średniej wartości normy (najczęściej 30-50 JU/l)
 • (3) powyżej normy (najczęściej >50 JU/l)

Jeśli wynik jest większy niż 5 należy udzielić pacjentowi porady.

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - STRONA GŁÓWNA