AUDIT

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych
z Piciem Alkoholu

Co to jest test AUDIT: jest to kwestionariusz składający sie z zestawu pytań dotyczących modelu spożywania alkoholu przez pacjenta.

W 1982 Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do międzynarodowej grupy badaczy z prośbą o opracowanie prostego narzędzia przesiewowego. Miało ono służyc do rozpoznawania osób z wczesnymi problemami alkoholowymi przy pomocy środków i osób będących w dyspozycji Służby Zdrowia. Badania wykazały, iż test ten jest wysoce skuteczny jeśli chodzi o rozpoznawanie osób, które nadużywają (piją nadmiernie dużo alkoholu). Mogą to by rownież osoby juz uzależnione!

Test AUDIT posiada następujące zalety:

 • Jest wystandaryzowany w sześciu krajach
 • Rozpoznaje picie szkodliwe i ryzykowne
 • Jest szybki i elastyczny (zajmuje wprawionemu lekarzowi około 5 minut)
 • Jest pomyślany jako narzędzie dla pracowników POZ
 • Zawiera procedurę uzupełniającą tzw. Kliniczne Narzędzie Przesiewowe
 • Jest zgodny z kryteriami i definicjami picia alkoholu zawartymi w ICD-10 (Wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów
 • Dotyczy aktualnego poziomu i stylu picia
 • Jest to bardzo tania metoda do zastosowania u wszystkich pacjentów przychodzących do lekarza niezależnie, czy jest to lecznictwo otwarte, czy zamknięte.

Test AUDIT składa się z 10 pytań ułożonych w 3 częściach, istotną jest ich kolejność.

Pierwsza cześć  dotyczy picia ryzykownego:

 1. Częstotliwość  picia
 2. Typowa ilość wypijanego alkoholu
 3. Częstotliwość nadmiernego picia

Druga cześć dotyczy objawów uzależnienia:

 1. Utrata kontroli nad piciem
 2. Picie staje się coraz ważniejszą sprawą w życiu
 3. Potrzeba porannego picia

Trzecia część dotyczy picia szkodliwego:

 1. Poczucie winy po wypiciu alkoholu
 2. Zaniki pamięci spowodowane piciem
 3. Urazy fizyczne spowodowane piciem alkoholu
 4. Zainteresowanie innych osób piciem danej osoby

Kliniczne narzędzie przesiewowe dotyczy:

Doznanych urazów fizycznych

 1. Urazy głowy doznane po 18 r.ż.
 2. Złamania kości doznane po 18 r.ż.

Badanie kliniczne:

 1. Zaczerwienienie spojówek
 2. Odbiegające od normy unaczynienie skóry
 3. Drżenie rąk
 4. Drżenie języka
 5. Powiększenie wątroby
 6. Poziom GGTP

Po przeprowadzeniu testu, wykonaniu badnia klinicznego i oceny tych czynności możemy wyjaśnic na czym polega picie ryzykowne i zwrócić  uwagę na zagrożenia wiodące daną osobę do nieuchronnej samozagłady (niestety alkoholizm jest chorobą prowadzącą do śmierci).

Ocenę AUDIT łączną do 8 punktów możemy uznać  za bezpieczną, jakkolwiek z własnego doświadczenia wiem, że czasami należy interweniować  u pacjenta już od 6 punktów (młodzi ludzie nie powinni pić  w ogóle alkoholu). Jeśli wynik jest większy nż 13 punktów to może to oznaczać,  iż nasz pacjent ma poważne problemy z alkoholem i należy przeprowadzić  specjalistyczne badania w kierunku uzależnienia w Specjalistycznej Poradni Przeciwalkoholowej. Rownież jeśli wynik badania klinicznego jest większy niż 5 oznacza to iż pacjent (jego organizm odpowiada już stopniową destrukcją) – konieczna interwencja.

szklanka piwa 200ml o mocy 5% = lampka wina
100ml o mocy 10% = kieliszek wódki 25ml o mocy 40%

Jest to ekwiwalent 1 porcji standardowej, którą będziemy przeliczac w teście AUDIT

Co to znaczy rozsadny limit?

Dla mężczyzn nie więcej niż4 standardowe porcje 5 razy w tygodniu( czyli razem do 20 porcji w tygodniu), a dla kobiet nie więcej niż 2 standardowe porcje 5 razy w tygodniu (czyli 10 porcji). 2 dni w tygodniu muszą być  bez alkoholu.

UWAGA: NAWET TAKIE ILOŚCI ALKOHOLU NIE ELIMINUJĄ RYZYKA UZALEŻNIENIA I SZKÓD ZDROWOTNYCH!

Wywiad alkoholowy AUDIT
Kliniczne narzędzie przesiewowe
 • Jak rodzina może sobie pomóc z problemem alkoholowym: RODZINA
 • Alkoholizm ,czyli uzależnienie od alkoholu: ALKOHOLIZM
 • Kilka praktycznych wskazówek ułatwiających ograniczenie picia: WSKAZÓWKI
 • Specjalistyczna Terapia Uzależnień: TERAPIA
 • Sprawozdanie z przeprowadzonych wśród lekarzy ankiet: SPRAWOZDANIE

Służę odpowiedzią na wszystkie pytania i wątpliwości oraz chętnie przyjmę wszystkie państwa uwagi. email: kmarch@oil.org.pl

Matriały szkoleniowe, filmy demostracyjne omawiające metodę, problemy alkoholowe można uzyskac przez kontakt z:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155,

02- 326 Warszawa

tel.:(+48 22) 250 63 25
fax :(+48 22) 250 63 60