ABC pierwszej pomocy

Pierwsza POMOC przy zatrzymaniu krążenia i oddychania “ABC” nie bać się! Od tego czy udzielimy pomocy zależy życie drugiego człowieka!

Objawy:

 • utrata przytomności
 • brak tętna
 • bezdech
 • szerokie źrenice
 • brak akcji serca
 • szarosine zabarwienie skóry

Postępowanie: ABC
 • udrożnić drogi oddechowe
 • sztuczne oddychanie (usta – usta, usta – nos)
 • 2 osoby: 1 wdmuchnięcie + 5 razy masaż serca,
 • 1 osoba: 2 wdechy + 15 uciśnięć mostka
 • masaż serca w 1/3 dolnej części mostka wg schematu powyżej

WZYWAĆ pomoc fachową czyli lekarza!

tel. 112 lub 999