Pediatria

Niedokrwistość u dzieci

Główne objawy niedokrwistości to:

 • bladość powłok,
 • osłabienie, wyczerpanie, obniżenie wydolności fizycznej,
 • słabe łaknienie,
 • przy cieżkiej niedokrwistości - dusznośa i tachykardia,
 • przy niedokrwistości hemolitycznej - żółtaczka,
 • w niedokrwistościach z utraty krwi - oznaki utraty krwi na zewnątrz lub do tkanek (krwiaki, krwawienia z nosa, z przewodu pokarmowego i inne).

Od szybkości powstania niedokrwistości zależy, czy dziecko wykazuje objawy duszności w spoczynku lub dopiero po wysiłku fizycznym.

Przy podejrzeniu niedokrwistości należy wykonać wstepne badania laboratoryjne, natomiast aby określia rodzaj i ewentualną przyczyne niedokrwistości (lub brak wyraźnej przyczyny) należy czesto wykonać cały szereg badan przedstawionych poniżej:

 

Badania wstepne

 • Oznaczenie hematokrytu
 • Oznaczenie hemoglobiny
 • Liczba erytrocytów i wskaźniki czerwonokrwinkowe, w tym MCV i RDW
 • Liczba retikulocytów
 • Badanie rozmazu krwi
 • Oznaczanie liczby leukocytów i wzór odsetkowy
 • Liczba płytek krwi

W przypadku podejrzenia niedoboru żelaza

Oznaczenie wolnej protoporfiryny w erytrocytach

Steżenie ferrytyny w osoczu

Barwienie rozmazów szpiku na obecnośa żelaza

Badanie stolca na krew utajoną

Badanie rentgenowskie przewodu pokarmowego

Scyntygrafia izotopowa układu kostnego (99Tc)

Endoskopia (górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego)

W przypadku podejrzenia niedoborów witaminy B12 lub kwasu foliowego

Badanie szpiku

Oznaczanie steżenia witaminy B12 w surowicy

Oznaczanie steżenia kwasu foliowego w surowicy

Badanie wydzielania żołądkowego po stymulacji histaminą

Test wchłaniania wit. B12 (z użyciem radioaktywnego kobaltu) - test Schillinga

Badanie rentgenowskie przewodu pokarmowego

W przypadku podejrzenia niedokrwistości hemolitycznej

Dowody rozpadu krwinek czerwonych

Badanie rozmazu krwi

Oznaczanie steżenia bilirubiny w surowicy

Oznaczanie wydalania urobilinogenu z moczem

Oznaczanie haptoglobiny w osoczu

Dowody odnowy w układzie krwinek czerwonych

Oznaczanie liczby retikulocytów

Badanie rozmazu krwi

Badanie rentgenowskie układu kostnego

Stwierdzenie niedokrwistości hemolitycznej typu krwinkowego

Błona krwinki

Rozmaz krwi

Test oporności osmotycznej

Test autohemolizy

Hemoglobina

Test na sierpowatośa

Elektroforeza hemoglobiny

Oznaczanie hemoglobiny F

Barwienie rozmazu metodą Kleihauera-Betkego

Test termostabilności

Enzymy

Udokumentowanie obecności ciałek Heinza

Testy enzymatyczne

Stwierdzenie pozakrwinkowego typu niedokrwistości hemolitycznej

Immunogenna

Odczyn Coombsa

Test na obecnośa kwaśnych hemolizyn

Test sacharozowy

Test na obecnośa przeciwciał typu Donatha-Landsteinera

Test na obecnośa przeciwciał przeciwjądrowych (ANA)

W przypadku podejrzenia niedokrwistości aplastycznej bądź białaczki

Badanie szpiku (aspiracja i biopsja) - cytochemiczne, z użyciem znaczników immunologicznych

analiza chromosomów

Badanie radiologiczne układu kostnego

Inne testy używane czesto, głównie przy diagnozowaniu chorób podstawowych

ANA, dopełniacz, CH50

Mocznik we krwi, kreatynina

Biopsja tkanek (skóry, wezłów chłonnych, wątroby)