O mnie

Jestem lekarzem specjalizującym się w pediatrii, pracuję na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 


 Od wielu lat staram się wspierać ruch obrony życia. Życie każdego człowieka jest wartością od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. TOR (Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa) zrzesza ludzi dążących do usunięcia zjawiska sztucznych poronień ( aborcji - czyli zabijania dzieci poczętych ! ) poprzez wychowanie do życia w rodzinie, propagowanie oparcia współżycia małżeńskiego na trwałej miłości dwojga ludzi oraz ich wzajemnym szacunku i odpowiedzialności. TOR od chwili powstania uczestniczy w promowaniu i nauczaniu nowoczesnych metod naturalnego planowania rodziny, które są zgodne z normami moralnymi, nie szkodzą zdrowiu, sprzyjają rozwojowi dojrzałej osobowości i miłości małżeńskiej. Jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć np. o Naturalnych Metodach Planowania rodziny to możecie odwiedzić strony TOR-u i www.prolife.org.pl.


Kilkanaście lat temu uczestniczyłem w programie AUDIT organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegającym na wczesnym rozpoznaniu problemów z nadużywaniem alkoholu oraz krótkiej interwencji u pacjentów z problemem alkoholowym. Uczestniczyłem w szkoleniu lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie metod wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec przypadków nadużywania alkoholu przez pacjentów w oparciu o program AUDIT. Posiadam stosowne kwalifikacje do wczesnego wykrywania pacjentów z grupy ryzyka i udzielania im porad AUDIT czyli: Alcohol Use Disorders Identification Test = Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu. Zapraszam rónież na strony kampanii wyhamuj w porę i PARPA.


Od pewnego czasu słyszymy dużo na temat klonowania, in vitro, zasad etycznych, bioetyki. Część świata próbuje wypaczyć sens ludzkiego poczęcia, życia i naturalnej śmierci aby uzyskiwać sobie potrzebne korzyści. Na szczęście nic od początków dziejów nie było w stanie ruszyć fundamentów prawd naturalnych. Przedstawiam Państwu przemyślenia z zakresu BIOETYKI i klonowania.